Knižní čtvrtek Jaroslava Pulkrábka: šumavští pašeráci a podloudníci

jaroslav pulkrábek pašeráci drift

Další z knih, která nesmí chybět v žádné knihovně pravého šumavského badatele. Kvalitní práce, co do knižního zpracování a díky silnému křídovému papíru vyniknou jak černobílé, tak barevné fotografie. Vzhledem k působišti autorů je pozornost zaměřena spíše na západní část Šumavy, ale většina zde popsaných záležitostí má stejně celošumavský přesah. Zajímavých informací přehršle, jenže to zpracování není tak úplně ono. Jde vlastně o sborník čtyřlístku autorů. Čtyři, svým způsobem samostatné práce. Hůř se v tom hledá a něčemu je pozornost věnována možná až příliš, jiné věci jsou jen naznačené. Jenže nekupte to, když nic lepšího zatím nevyšlo a jak se zdá, ani v nejbližší době nevyjde. Nebo, že by inspirace pro nějakého vysloužilého celníka na sestavení pašerácké encyklopedie?

Jaroslav Pulkrábek

PAŠERÁCI A PODLOUDNÍCI NA ČESKOBAVORSKÉ HRANICI
Marita Haller, Reinhard Haller, Sven Bauer, Jan Jirák
vydalo občanské sdružení Über ď Grenz e.V., 2012
váz. 248 stran, cena 398,- Kč
ISBN 978-3-00-040059-9

oficiální anotace:

Kolektivní dílo čtyř autorů jako první sleduje historii ostrahy česko-bavorské hranice a pašování přes ni z obou stran pomezí, tj. české i německé. V knize množství často poprvé reprodukovaných historických fotografií a dokumentů z českých i německých archivů.

předmluvy pana Ivana Falty:
předsedy kulturního sdružení „Über ď Grenz e.V.“ (Přes hranici o.s.) ve Zwieselu:

Vážení čtenáři,

v ruce držíte napínavou knihu se spoustou obrázků, která Vám bude vyprávět mnoho pozoruhodného a z části i dramatického či zábavného o česko-bavorských pašerácích a celních úřednících z pohledu obou zemí. Popisované území na německé straně se rozprostírá zhruba od Schönsee až po rakouský region Möhlviertel a na české straně od Domažlická až po Lipenskou přehradu. Téma se historicky vrací zpět až do starověku a končí v současné době.

Dozvíte se o namáhavé a nebezpečné práci celních úředníků po obou stranách hranice, o pašerácích a podloudnících, tedy o lidech, kteří toto „řemeslo“ – nelegální převoz zboží přes hranice – v pohraničí provozovali, a to nejrůznějšími způsoby, z rozdílných pohnutek a důvodů, amatérsky či profesionálně, jako „povolání“ nebo jen příležitostně.

Dnes pašeráctví spojujeme spíše s něčím dobrodružným, napínavým, a tudíž zakázaným. Často však šlo o hospodářskou kriminalitu, či ještě častěji pouze o hospodářské přežití obyčejných lidí v chudém a opomíjeném pohraničním regionu. Při čtení o pašeráctví a podloudnictví nás překvapí, jak výmluvně vlastně toto téma vypovídá o historickém, hospodářském a kulturním vývoji našeho trojmezí Čechy-Bavorsko-Rakousko.

I samotný vznik této knihy byl poměrně„dobrodružný“ a komplikovaný, neboťvůbec není lehké realizovat tak obsáhlou publikaci se spoustou historických faktů, s výpověďmi dobových svědků, s příběhy, četnými exkluzivními historickými fotografiemi a mapami. Bylo šťastnou náhodou, že se pro tvorbu knihy podařilo získat hned vícero známých a kompetentních autorů. Co je přesvědčilo o tom, aby se na práci podíleli? Především ono samotné téma a jeho komplexní mezinárodní zpracování.

Z vytvoření autorského týmu vyplynulo už takřka automaticky rozdělení úkolů: etnograf a autor prof. Dr. Reinhard Haller přispěl výpověďmi většinou již zesnulých svědků dané doby. Autorka Marita Haller si vzala na mušku především dramatické a veselé příběhy s podloudníky a vyzpovídala potomky bývalých pašeráků. Historik a autor Sven Bauer se zabýval vývojem celních předpisů. Čech Jan Jirák se postaral o změnu úhlu pozorování o 180° od východu na západ a s rostoucí měrou se věnoval pohraniční stráži a finanční ostraze. Jakožto archivář českého muzea se nenechal odradit od toho, aby ve spojitosti se státní hranicí a pohraničním regionem nepodal také poněkud obsáhlejší zprávu o nejsmutnější novodobé historii našich sousedních zemí, což na jednu stranu činí spektrum této knížky širší a pestřejší, na druhou stranu však možná může leckterému čtenáři připadat trochu kontroverzní.

Kromě autorů bylo nutno do projektu knihy zapojit tým pomocníků a podporovatelů, počínaje neúnavným Karlem Pokorným, přes Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje, senátorku České republiky paní JUDr. Jiřinu Rippelovou, separátně vyjmenované početné sponzory, až po aktivní členy kulturního sdružení „Über ď Grenz e.V.“ (Přes hranici o.s.) ze Zwieselu, kteří se na projektu knihy podíleli rozhodnou měrou nejen svou iniciativou, ale zejména úlohou vydavatelů.
Všichni zúčastnění byli zajedno: tento kus pohraniční historie nesmí být zapomenut! A tak, milí čtenáři, vychází tato kniha jak v češtině, tak i v němčině. Přeji Vám všem mnoho zábavy při čtení.

Možná si přitom vzpomenete ještě na další v této publikaci nezmíněnou napínavou historku z Vašeho nejbližšího okolí, nebo budete mít ještě dodatečné zajímavé fotografie„králů pašeráků“ či jiných tematických vyobrazení, která se k tomuto tématu hodí. Pak nás o nich, prosím, uvědomte na kontaktních adresách: falta@czechpoint.de nebo marita.haller@t-online.de. Na toto téma totiž plánujeme pořádat v obou zemích jak přednášky, tak i putovní výstavy fotografií, pro něž budeme moci možná právě Vaše doplňující informace dobře použít.

Se srdečným pozdravem Váš
Ivan Falta
Iniciátor publikace, překladatel a koordinátor,
předseda kulturního sdružení „Über ď Grenz e.V.“ (Přes hranici o.s.) ve Zwieselu

jaroslav pulkrábek pašeráci obal

Shortlink: