Celé dílo Karla Čapka na webu – zdarma a legálně

Karla Čapka jsem jako čtenář objevil až ve svých (cca) třiceti letech a… a byl jsem ohromen. Coby drifter jsem přečetl jako první jeho cestopisné črty a při čtení se smál chytrým a trefným postřehům a lehkému nadhledu a tetelil se nad úžasným jazykem. Jak to, že jsem si toho všiml až teď, že máme takového úžasného spisovatele, ptal jsem se sám sebe. Nu, myslím, že je to za prvé negaivní vliv povinné školní četby – nevím, jak jste to měli vy, ale já bojkotoval většinu toho, co mi ve škole nutili. Jestli to je divný bojkot? No nevím, možná… ale řekl bych, že je to obecný jev a tak trochu lituji autory, kteří se stali „povinným čtením“ 🙂 Možná to ale bylo jen dobou, kdy jsme podvědomě odmítali vše, za čím více či méně stála vláda jedné rudé strany a Čapka nám škola vykreslila pouze coby bojovníka proti krutému a shnilému kapitalismu… A za druhé – do podobných knih musí člověk zřejmě dozrát, aby dokázal ocenit obsah i formu. V každém případě díky Romanovi Kozákovi, který mi svět Karla Čapka pomohl objevit…

karel čapek

Celé dílo Karla Čapka na webu – zdarma a legálně

Městská knihovna v Praze se ve spolupráci s Ústavem Českého národního korpusu, Společnosti bratří Čapků a Památníku Karla Čapka rozhodla zpřístupnit dílo Karla Čapka v elektronické podobě prostřednictvím svého katalogu a speciálních webových stránek. Městská knihovna získala za projekt „Karel Čapek on-line“ ocenění v soutěži Knihovna roku v kategorii za „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

Výchozím materiálem pro elektronické publikování díla Karla Čapka jsou jeho texty, které byly vydány v letech 1980 –1995 v nakladatelství Československý spisovatel, později Český spisovatel. Jednotlivé knihy byly naskenovány a zpracovány metodou OCR Ústavem Českého národního korpusu FF ÚK za účelem vytvoření lexikografického slovníku Karla Čapka.

V květnu 2009 bylo zveřejněno 53 titulů – původních děl Karla Čapka. Jedná se o jeho beletristické a dramatické počiny, dále tvorbu pro děti, překlady, korespondenci a např. žurnalistickou tvorbu, jak byla zkompletována pro souborné vydání. Všechny texty jsou dostupné v několika e-formátech – např. ePub, Mobi, pdf, txt… Vybrané formáty mohou stahovat nejen registrovaní čtenáři knihovny, ale všichni zájemci o dílo Karla Čapka.

Životopis Karla Čapka také v elektronické verzi

Komu psal Karel Čapek první milostné dopisy? Proč nemohl dýchat nosem? A jaký vztah měli jeho rodiče? První díl knihy Životní příběh Karla Čapka odhaluje překvapivé detaily z dětství a z mládí československého spisovatele. Zdeněk Jindra líčí v prvním díle životopisu dětství a mládí Karla Čapka. Autor dokonce sám pochází z Úpice, kde Čapkova rodina žila. Při psaní čerpal z řady historických pramenů, díky kterým se mu podařilo zachytit atmosféru doby, vztahy v rodině a často i přesné repliky rozhovorů.

e-boke-store-05a

Shortlink: