Kniha z volarského nakladatelství Stehlík v nominaci na prestižní Cenu Josefa Škvoreckého 2014

Osmý ročník literární Ceny Josefa Škvoreckého začal nominacemi patnácti titulů, které navrhli sami porotci v čele s Vladimírem Karfíkem. Který z autorů získá skleněnou trofej se svým jménem, se ukáže v listopadu.

Jednou z nominovaných knih jsou „Chraplavé chorály“ vimperského básníka a šumavského „Darmošlapa“ Romana Szpuka, které vydalo volarské Nakladatelství Stehlík!

šumavská čítárna - driftbooks - szpuk 01

zleva: Jaroslav Pulkrábek a Roman Szpuk při křtu knihy Chraplavé chorály

Získání Ceny Josefa Škvoreckého je prestiží nejen pro oceněné autory, ale také pro nakladatele, kteří úspěšné tituly vydali. Nejvíc dosud bodovali autoři nakladatelství Torst (Hůlová, Zmeškal), Host (Tučková, Katalpa), Argo (Hakl), Revolver Revue (Ryšavý) a Jiří Krechler – bookman (Novák).

Cena Josefa Škvoreckého 2014 – nominace

Boček, Evžen: Aristokratka ve varu. Druhé město 2014
Dousková, Irena: Medvědí tanec. Druhé město 2014
Hakl, Emil: Hovězí kostky. Argo 2014
Hůlová, Petra: Macocha. Torst 2014
Kahuda, Václav: Vítr, tma, přítomnost. Druhé město 2014
Němec, Jan: Dějiny světla. Host 2013
Pilátová, Markéta: Tsunami blues. Torst 2014
Ráž, Roman: Lázeňské dobrodružství. Jiří Tomáš – Akropolis 2014
Reiner, Martin: Básník /román o Ivanu Blatném/. Torst 2014
Sovák, Roman: Sabotáž. Dva příběhy ze spodních pater nebe. work in progress 2013

Szpuk, Roman: Chraplavé chorály. Nakladatelství Stehlík 2013

Stančík, Petr: Mlýn na mumie. Druhé město 2014
Tučková, Lucie: Suzanne Renaud: Petrkov 13. Paseka 2014
Vondruška, Vlastimil: Král básník Václav II. MOBA 2013
Zonnová, Anna: Lorenz, zrady. Větrné mlýny 2014
(pořadí je abecední)

***

Roman „Darmošlap“ Szpuk je básník a prozaik narozený v roce 1960. Pochází z Teplic, ale žije ve Vimperku a pracuje jako pozorovatel počasí na Churáňově. Od roku 1990 vydal na 17 knížek, tou poslední z roku 2013 jsou právě lyricko-meteorologické črty Chraplavé chorály. Od roku 2006 se zabývá haiku. Je také zakladatelem dodnes činné literární skupiny XXVI (www.xxvi.cz), která nedávno oslavila své třicetileté výročí.

V knize popsal svoje výlety na bouřemi bičovanou rozhlednu na vrcholu Boubína, zimní přechod Basumského hřebene, výpravy za říjícími jeleny. Jeho bohatý jazyk rozehrává všechny nálady a taje šumavské přírody a krajiny i lidského nitra. V knize najdeme i portréty rázovitých figur z Vimperka a jeho okolí, lidí z okraje společnosti, kteří ale disponují velkým vnitřním bohatstvím.

Ukázka z knihy Chraplavé chorály:

LUNA, DÓM A BLESK

Z deníku lovce bouří

29. 6. 2012

Stojím sám na boubínské věži. Vane nepřirozeně teplý
vánek takřka od jihu. Na špičku jednoho ze smrků přilétly
tři sýkorky, malí uhelníčkové. Vidím je pěkně shora.
Míhají se kolem sebe, tichounce pípají vysokým hláskem.
Vidím teď větve smrku v perspektivě těch sýkorek, pěkné
a útulné prostředí, domov o mnoha komnatách i prolézačky
pro lehounké opeřence. Je v něm bezpečno a zároveň se
odtamtud naskýtá nádherný rozhled. A pak jsem v úplném
tichu zaslechl frknutí křídel. Na věž přilétli dva rehkové.
Snažím se ani nemrknout okem. Oni poskakují po zábradlí.
Cítí, že tu není všechno tak jako jindy, a jsou kdykoliv
připraveni prchnout do bezpečí. Nejistě po mně pokukují
očkama, poskakují po zábradlí, co chvíli se rychle pokrčí
a hned narovnají a kmitají zarudlými ocásky.
Hlavu mám stále rozpálenou jak kamna. Občas se
mi propadne nádech. Naštěstí jsem na vrcholku objevil
nedopitou láhev kvalitní slivovice. Loknul jsem si a hned se
cítím lépe. Pozoruju v dáli dvě jádra velmi vzdálených
bouří. Jedna z nich se objevila na severozápadě ve chvíli,
kdy slunce začalo zapadat za její kovadlinu. Pohybuje se až
někde na jih od Durynského lesa, v oblasti města Coburg.
Druhá je aktivní v oblasti Vysokých Taur. Tam se objevil
i přestřelující vrcholek kumulonimbu, nazývaný dóm. Jak
vysoko se tyčí jeho věž! V době, kdy už i kovadlinu pohřbil
zemský stín do svého šera, on září purpurem jako pýcha
neznámého stavitele. A přesto nedosáhne až k měsíci, který
se zjasňuje vysoko nad ním. Náhle se až kdesi v Alpách
zablýskne. A tento záblesk, jako bych na něj hleděl přes
číši rudého vína, jedinečným způsobem doplnil trojici
světelných bodů: luny, dómu a blesku…

šumavská čítárna - driftbooks - szpuk 02

Shortlink: