NOVÁ E-KNIHA: Šumavské pověsti lidu českého – vypravuje V. V. Tomek

JIŽ V PRODEJI – NOVÁ E-KNIHA / Knížku, po které jsme sáhli tentokrát, v knihkupectví nehledejte. Ba co hůře, pravděpodobně nebude k mání ani ve vaší městské knihovně… Vratislav Václav Tomek – Šumavské pověsti momentálně k dostání na Databook.cz

Začalo to nálezem jednoho originálního výtisku Boubínských pověstí v bezedné truhlici sběratele šumavské literatury Jaroslava Pulkrábka…

připravujeme - driftbooks

Nejdříve jsme se nechali zmást a knihu přiřkli Václavu Vladivojovi Tomkovi (JUDr. Václav Vladivoj rytíř Tomek nebo také Wácslav Wladivoj Tomek byl český historik – archivář, brázdící tento svět v letech 1818 – 1905), který taktéž publikoval své knihy jako V. V. Tomek, ovšem po krátkém pátrání nám došlo, že se jedná o Vratislava Václava Tomka, který se narodil 22. 2.1868 v Bohutíně u Příbrami a zemřel 13.12.1933 v Praze. Byl profesorem na obchodní škole v Praze a je známý jako básník, prozaik, redaktor, autor turistických průvodců a odborných spisů z oboru národního hospodářství a živnostenského práva. Používal pseudonym Bedřich Hron a Eugen Bohutínský.

Taktéž vyšlo najevo, že Pověsti boubínské jsou jenom částí souboru Šumavských pověstí lidu českého, které Vratislav Václav Tomek vydal roku 1927 vlastním nákladem. Jak sám v úvodu knihy uvádí „Sebrati tyto velevzácné pověsti šumavské bylo krásným a vlasteneckým naším úkolem. Vždyť jest v šumavských zkazkách tolik zdravého, svěžího a poetického cítění a tolik okouzlující dějové životnosti a krásy, že plně zasluhují tito nadšení svědci bývalé domorodé slovanské šumavské kultury, aby byli na věčnou paměť zachování všemu českému lidu a vůbec všem našim bratrským slovanským národům.“

Pátrání pokračovalo… až se nám v jednom pražském antikvariátě povedlo nalézt originální knihu Šumavských pověstí dokonce s podpisem autora. A protože naše e-nakladatelství DriftBooks se hodlá profilovat jako regionální a šumavské a chceme do svého portfolia, krom nových knih, zařazovat i podobné knihy, rozhodli jsme se ji zdigitalizovat. Existuje totiž početná skupina autorů, kteří se sice nedostali do kánonu národní literatury a jejichž význam je (především) regionální, ale pro kulturní život či pro kulturní historii našeho kraje jsou významní.

Po bouřlivé debatě nakonec knihu vydáváme bez redakčních úprav podle vydání z roku 1927 (tisk Všetečka & spol., Lublaňská 35, Praha XII). Bylo by asi škoda vás připravit o malinko šroubovaný jazyk konce devatenáctého století a o celkovou atmosféru (z dnešního pohledu tak trochu naivní) obrozenecké radosti a hrdosti. Bez oprav jsme nechali taktéž některé drobné geografické chyby.

Kniha vychází ve formátu e-Pub a MobiPocket

Šumavské pověsti - vv tomek 02

* * *

Šumavské pověsti lidu českého – vypravuje V. V. Tomek

1. oddíl: pověsti místní, zemské, lidové a osobní
2. oddíl: pověsti boubínské
3. oddíl: pověsti prešpurské

Vydalo
Nakladatelství Petr Čmerda – DriftBooks
Tolarova 355, Volary
jako e-knihu č. 9
rok vydání 2014
(pouze elektronické vydání)
konverze do elektronických formátů: Jakub Rákosník
naše knihy koupíte na
DATABOOK.CZ
odpovědný redaktor: Jaroslav Pulkrábek

Text bez redakčních úprav podle vydání z roku 1927

(tisk Všetečka & spol., Lublaňská 35, Praha XII)
Vlastním nákladem vydal V. V. Tomek

ISBN 978-80-87741-25-2 (Formát ePub)
ISBN 978-80-87741-26-9 (Formát MobiPocket)

tomek obal

Shortlink: