Připravujeme novou e-knihu: Země zamyšlená

00 driftbooks Stehlík

V rámci připravovaného festivalu regionální literatury Šumava Litera proběhne křest elektronické verze prvního dílu trilogie Ladislava Stehlíka „Země zamyšlená“. Sedmé vydání cyklu Země zamyšlené – poprvé tedy v elektronické podobě – přichází na knižní trh s dosud nepublikovanými autorovými kresbami a s doslovem Blanky Stehlíkové, ve kterém zavzpomíná na putování se svým otcem „zemí zamyšlenou“ a na to, jak vlastně kniha vznikala…

driftbooks stehlík 04

Při výběru ilustrací z archivu autora nám Blanka Stehlíková (krom jiného) ukázala unikátní ručně kolorovaný výtisk, který si Ladislav Stehlík vybarvil především pro radost, ale zřejmě také proto, že žádné dosavadní vydání neobsahovalo barevné ilustrace. Tehdejší státní nakladatelství mělo knihu připravenu k tisku takovou technikou, která při reedici neumožňovala žádné zásahy. Barevné ilustrace nebude sice obsahovat ani první díl elektronického vydání, ale již dnes se bavíme o tom, že bychom druhý a třetí díl koncipovali jinak a možná právě barevně…

01 driftbooks Stehlík 05 Stehlík

Shortlink: