STEINBRENNEROVA KLETBA – KAPITOLA 8

STEINBRENNEROVA KLETBA – KAPITOLA 8 / Pro fanoušky festivalu Šumava Litera a čtenářské nedočkavce přináší letošní ročník originální upoutávku: v premiéře uvádíme literárně mysteriózní novelu ze Šumavy s titulem „Steinbrennerova kletba“. Její zápletka se odehrává ve Vimperku v nečekaně blízké budoucnosti a to právě na zmíněném literárním festivalu. Autor, který je pořadatelskému štábu znám, vystupuje pod pseudonymem Ch. Trollín. První z dvanácti kapitol vyšla v úterý 1. listopadu, další pak postupně každý následující den…

(ilustrační foto DriftBooks)

šumava litera kletba 08w

Steinbrennerova kletba – Kapitola 8.

O čtyři hodiny a dvě výluky později dorazí žurnalista do Čimerdova sídla.
„Nuže, pán velkomožný, jak se mi povedlo zjistit, hledaný text se nachází v úschově u řádových sester.“
„Viděl jste ho? Četl jste ho?? O čem, bohajeho, pojednává??? Je v tom poklad, magie nebo pokrevní smilstvo? Restituční nároky, elixír nesmrtelnosti nebo co vlastně?? Chlape, mluvte už!!!“ brunátní e-nakladatel.
„V ruce jsem ho ještě neměl, ale jeho obsah už znám, blahorodí,“ nenuceně sděluje oválený baloňák. Utopí nabídnutou tlačenku v osmiprocentním octu a s plnými ústy spustí:

„Zkrátka, Klostermann na stará kolena za pobytu ve Štěkni sepsal skutečnou příčinu šumavské kůrovcové kalamity ze sedmdesátých let předminulého století. Představte si, že brouk byl tehdy uměle šířen knížetem Windischgrätzem. Ano, a to ze závisti vůči knížeti ze Schwarzenbergu, který na těžbě dřeva závratně bohatl. Windischgrätzovi lesníci přitom proti kůrovci znali protijed! Jenže tajili ho, aby se Schwarzenberg nemohl kalamitě bránit.“

„Člověče, to je bomba! Kůrovcová bomba dalekého doletu a mediální supersonický třesk! Jak jste se k tomu dostal?“
„Radši se ani nept- …, ehm, tedy, to si ponechám jako privátní know-how.“
„Budiž, ale já potřebuji dotyčný text! I s tím protijedem nebo jak jste to říkal. Víte přece, co se teď na Šumavě děje! Politici se přivazují řetězy ke svým automobilům, aby zabránili nekontrolovanému šíření náletových dřevin. Chystá se zákon proti každoročním migračním tahům nezodpovědné jelení a srnčí zvěře. Prezident svým výnosem hodlá otočit tok Teplé Vltavy do kanálu Odra – Dunaj. Šumava je dnes bojištěm za právo ústavních činitelů na ovládnutí přírodních procesů …“
„Chcete mi říct, že legislativní úprava Listiny základních lidských povinností a buzerací z loňského roku, jíž bylo uzákoněno právo šikany ze strany státu vůči jednotlivcům, vznikla také kvůli tomu?“
„Cos myslel, ty bláhový?“
„Dobrá, vynasnažím se text získat, ale nepůjde to hned. V kongregaci plyne čas, ehm, docela jinak. Naše pojetí světa tam neplatí a nefunguje. Ostatně, ne zrovna krátkou dobu zabere i jen odkládání našich předsudků o životě v zámeckých kasematách…“
„Co to melete, člověče nešťastná? Dal jsem vám kšeft snů, tak na tom koukejte zamakat!“ zahrozí z oblaku doutníkového dýmu Čimerda: „Abych z vás neudělal nezaměstnaného!“

(pokračování zítra…)

všechny kapitoly najdete zde

Shortlink: