Studený (foto)drift kolem Teplé Vltavy

Okolí Volar nabízí možnost toulat se krásnými kouty Šumavy. Vltava, Vltavský luh, Mrtvý luh… to vše máme za humny. Samozřejmě se jedná většinou o nejpřísněji chráněné oblasti, které patří do první zóny národního parku. Ale najdou se i cestičky podél hranic těchto lokalit. A i ty vám umožní užít si alespoň chvilku pocit, že se procházíte nedotčenou divočinou…

Teplá Vltava je horním tokem Vltavy. Z městečka Lenora protéká Teplá Vltava širokým a plochým údolím tzv. Vltavským luhem, jež je chráněným územím Národního parku. V samotné řece žijí organismy, které už jinde vymizely. Dno pokrývají celé koberce jinak vzácných rostlin. I břehové porosty patří k domovu mnoha jedinečných druhů ptáků, hmyzu i savců. Vltavský luh je zároveň nejrozsáhlejším údolním rašeliništěm v celé České republice a organismy zde žijící pamatují ještě dobu ledovou na Šumavě. Do Teplé Vltavy se pak připojuje Řasnice zvaná též Travnatá Vltava. Na soutoku se Studenou Vltavou u obce Chlum získává řeka nové jméno, a to Vltava…

Soumarský most

Původní brod přes Teplou Vltavu a důležité místo na bývalé Zlaté stezce. Obvyklé výchozí místo pro splouvání horního toku Vltavy, které nyní podléhá silné regulaci kvůli ochraně velmi cenných chráněných území jako jsou Mrtvý luh a Vltavský luh.

Mrtvý luh

Údolní rašeliniště s charakteristickou vegetací nad soutokem se Studenou Vltavou. Je součástí mezinárodní sítě chráněných mokřadů. Hlavním porostem je borovice blatka ve všech vývojových stupních od formy klečové až po stromovou. Původní samostatná státní přírodní rezervace o výměře 283,21 ha je od roku 1989 součástí Vltavského luhu − I. zóny národního parku Šumava.Vyjma splouvání Vltavy od Soumarského mostu není veřejnosti přístupný, je však velmi dobře pozorovatelný z vlaku mezi stanicemi Dobrá a Černý Kříž.

Foto Petr Čmerda #driftbooks

Shortlink: