Šumavské knižní novinky – 4. čtvrtletí

V čtyřech dílech jsme se pokusili informovat o všech knižních novinkách roku 2018, které se více či méně zabývají Šumavou. Pravděpodobně se nám nepovedlo najít všechny. Pokud jste nějaký titul v našich článcích nenašli, prosíme dejte nám vědět (viz kontakty). Děkujeme. Za tým festivalu Šumava Litera vám přejeme pohodový nový rok…


Šumavské knižní novinky – 4. čtvrtletí

Roman Szpuk / Klika byla vysoko

Nakladatel: Nakladatelství 65. pole
ISBN: 978-80-88268-08-6
Popis: 1× kniha, vázaná, 552 stran, česky
Rozměry: 11,5 × 16,5 cm
Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Anotace: V rozsáhlé autobiografické próze Klika byla vysoko popisuje básník, meteorolog a tulák Roman Szpuk část svého života, strávenou zejména v lesích Šumavy. Představuje se jako vnímavý pozorovatel obyčejných, a přitom fascinujících detailů, které zůstávají ostatními neobjevené.

Bohatým a hutným jazykem přibližuje svět mezi rostlinami a zvířaty, který je většině lidí vzdálený. Zároveň však žije ve všední realitě, otevřeně popisuje návštěvy nemocné matky a starých lidí upoutaných na lůžka. Setkává se s tuláky, samotáři a blázny, modlí se, spí venku, prochází lesem za každého počasí. V jeho autentických deníkových záznamech znovu ožívá tradice romantiků, poutníků, hledačů a rozervanců. Text plyne svobodně jako Szpukova milovaná oblaka a jer prokládán krátkými básněmi – haiku. Knihu doplňují autorovy fotografie, pořízené vlastnoručně vyrobenou camerou obscurou.

Roman Szpuk se narodil roku 1960 v Teplicích, od roku 1989 žije ve Vimperku. Pracoval mimo jiné jako noční hlídač kravínů, lesní dělník, strážce CHKO Šumava. V současnosti působí na meteorologické stanici Churáňov jako pozorovatel počasí. Roku 1983 založil nonkonformní sdružení básníků, prozaiků a písničkářů Skupina XXVI. Básně publikuje od roku 1982, vydal více než desítku sbírek (mj. Silentio pro smíšený sbor, 2009; Kámen v botě, 2011) a knihu básnických próz Chraplavé chorály (2013).

Jaroslav Pulkrábek / Tajemné stezky – Šumavská toulání – krajinou Zlaté stezky

Nakladatel: Regia
ISBN: 978-80-87866-38-2
Popis: 1× kniha, vázaná, 208 stran
Rozměry: 14,8 × 21 cm
Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Anotace: Jak tři zlaté nitky v zeleni nekonečných lesů protíná Šumavu trojice prastarých obchodních cest. Mezi nimi se rozpíná krajina plná horských potoků a řek, modravých jezírek, bobřích hrází i zrádných močálů. Země kopců, jejichž vrcholky se ztrácejí v mracích, země neprostupných pralesů se stromy, které pamatují husitské války.

V této pohádkové zemi se jednoho dne na sklonku osmdesátých let, ve stínu Boubína i železné opony, ocitl i Jaroslav Pulkrábek. Poslouchal příběhy dřevorubců, četl ve starých knihách, hledal místa, kde kdysi stávaly samoty i celé vesnice, a tušil, že mnohé bylo jinak, než se na první pohled mohlo zdát. Mezi jehličím nalézal skleněné korálky, v trávě zarostlé zrezivělé hrnce a v břehu potoka torzo mlýnského kola. Prolézal kostely od krypty až po zvonici, pátral po hřbitovech i archivech, hledal zaniklá sídla, ptal se lidí. Den po dni pronikal hlouběji do minulosti a zpod nánosu zapomnění odkrýval ztracený svět. Svět plný lidských osudů a příběhů často k neuvěření.

V první knize z cyklu Šumavská toulání nás autor zavede do podhůří Boubína. Budeme putovat krajem šumavských šlágů, po stopách dávných kupců na Zlaté stezce. Navštívíme Vimperk, Záblatí, Lenoru, Horní Vltavici, Stachy, Zdíkov, ale také místa někdejších vesnic a osad, po nichž nezbylo téměř nic. Odhalíme tajemství hradů Hus a Kunžvart, povíme si o osudech šumavského obra Rankla Seppa, proslulého hajného Waltera Palečka nebo legendárního Krále Šumavy a budeme se toulat po šumavských ladech.

Tak neváhejte a vydejte se spolu s autorem na cestu, na níž čekají mnohá překvapení

Petr Hudičák, Zdena Mrázková, Jindřich Špinar / Krumlov – město pod věží

Nakladatel: Tomáš Halama
ISBN: 978-80-906801-0-4
Popis: 1× kniha, vázaná, 288 stran, česky
Rozměry:31 × 25 cm
Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Anotace: Na fotografiích z Fotoateliéru Seidel, ale i jiných autorů, je zachycena dávná podoba Českého Krumlova, jeho pitoreskních uliček i obyvatel v závěru 19. a v první polovině 20. století. Je to doba, kdy byl Krumlov „hlavním městem šumavské fotografie“. Jeho podobu zachytili fotografičtí mistři Seidel, Wolf, Micko a jiní jako místo, kde se potkávali Češi s Němci, rakousko-uherské mocnářství s první republikou, nacismus s komunismem – starý řád s novým… Texty se propojují se snímky do vyprávění o městě, jehož podobu sice zná celý svět, ale jehož příběh z doby před pouhými sty lety téměř zmizel z paměti…

Kniha obsahuje více než 400 fotografií z let 1860–2018 – včetně dosud nepublikovaných. Najdete zde velkoformátové panoramatické snímky z minulého století i precizní záběry ze současnosti. Třetí publikace z ediční řady Seidelova Šumava navazuje na dva úspěšné tituly Lipno – krajina pod hladinou (2016) a Šumava – krajina pod sněhem (2017).

Vlastivědný sborník Muzea Šumavy X

Autor: kol.
Nakladatel: Scriptorium
ISBN: 978-80-88013-66-2
brožovaná, 552 stran, česky
1. vydání, 2018

Anotace: Další svazek vlastivědného sborníku, který každý sudý rok vydáváme ve spolupráci s Muzeem Šumavy v Sušici, přinášející četné regionální příspěvky ze společenských i přírodních věd. Kromě studií z oblasti dějin umění, archeologie, historie a přírodních věd zde čtenář nalezne aktuální zprávy, recenze, anotace a bibliografie regionální literatury; publikace obsahuje též barevnou obrazovou přílohu.

 

Erika Zemanová / Šumava – Roklanská hájenka: Vzpomínky a obrázky ze života lidí na šumavské samotě

Nakladatel: Víkend
ISBN: 978-80-7433-241-8
Popis: 1× kniha, vázaná,
132 stran, česky
Rozměry:12,5 × 19,8 cm
Rok vydání: 2018 (2. vydání)
1. vydání 2011

Vzpomínky a obrázky ze života lidí na šumavské samotě. Lesní samoty přímo v srdci Šumavy mají své kouzlo jak v letních, tak v zimních slunečných dnech. Příroda je drsná, vrtkavá, ze zimního slunečního svitu se do půl hodiny promění v běsnící sněhovou vánici. Stále stejné kouzlo má i podroklanská mýtina, na které stávala Roklanská hájenka. Nikdo už nevěří, že v tak odlehlém koutě Šumavy dokázali žít lidé po celý rok bez dnešních technických vymožeností. Přesto to dokázala statečná a odvážná rodina lesního Kortuse, která žila v tomto malebném místě dvacet šest let, od okolního světa vzdálena několik hodin chůze.

V knize jsou sepsané vzpomínky na 25 let (1908-1933) pobytu celé rodiny, která žila v Roklanské hájence daleko od civilizace. Autorka Erika Zemanová je dcera Marie roz. Kortusové která se narodila a žila s rodinou v Roklanské hájence. Kniha obsahuje dobové pohlednice, rodinné fotografie, fotografie hájenky, dokumenty a další.

Karel Fořt / Příběhy z válečné a poválečné Šumavy

Nakladatel: Víkend

ISBN: 978-80-7433-236-4
Popis: 1× kniha, vázaná,
206 stran, česky
Rozměry:13,5 × 21 cm
Rok vydání: 2018 (1. vydání)

V deseti příbězích přináší autor svědectví o událostech z válečné a poválečné Šumavy. Popisuje vybrané příslušníky klatovského gestapa a jejich přisluhovače, poukazuje na ďábelské spojení s touto říšskou tajnou státní policií. Jistě vás zaujme příběh Tajemný František Klaschka mimo jiné i o popravách ve Spáleném lese u Klatov v období heydrichiády. Přestože příběh Útržky vzpomínek z olšanského nádraží je subjektivně laděný, díky štábnímu strážmistrovi Podskalskému nepostrádá dobovou objektivitu. Kniha popisuje i události spojené s poválečným odsunem německého obyvatelstva a život Němců, kteří na našem území zůstali.

Petr Kratochvíl / Dříve než do snů…

Nakladatelství Dokořán
ISBN 978-80-7363-889-4
řada Mimo edice, vydání 1
Vyjde 23. 10. 2018

V poetickém vyprávění Dříve než do snů… sledujeme životní příběhy postav několika generací. Hlavní pozornost je věnována linii rodu Kolrossů, který má své kořeny v pošumavském českém městečku Čachrov, ale také ve vedlejším německém Jesení. Veškerá osudová rozhodnutí postav jsou tak dotvářena a ovlivňována vývojem česko-německých vztahů. Petr Kratochvíl ve svém textu dovedně vytváří epickou mozaiku rozmanitých lidských charakterů a osudů, jež ilustrují dramatické zvraty dvacátého století od jeho prvního roku po jeho závěr. Každá kapitola by mohla být čtena jako samostatný příběh s vlastní pointou, zároveň však na sebe navazují, jak se postavy Františka, Josefa, Elišky a dalších v průběhu času setkávají a rozcházejí – opouštějí Šumavu a objevují se v Praze, Podkarpatské Rusi i ve Vídni.

O autorovi: Kratochvíl Petr (* 1950) je „znovudebutujícím“ autorem beletrie: v roce 1987 mu v nakladatelství Československý spisovatel vyšla knížka povídek Pošťácká hlava a soudí, že „jedna kniha za třicet let je tak akorát“. Kratochvíl je absolventem filozofie a psychologie na FF UK, od počátku 90. let se však věnuje výhradně své odborné profesi historika a teoretika architektury v Ústavu dějin umění AV ČR a různým vedoucím funkcím v rámci Akademie věd ČR, externě rovněž vyučuje dějiny moderní architektury na Fakultě umění a architektury v Liberci. Je autorem řady odborných publikací (z poslední doby například Současná česká architektura a její témata, 2011; Městský veřejný prostor, 2015) a podílel se i na velkých kolektivních projektech jako např. Dějiny českého výtvarného umění (2002). Je také autorem několika překladů, k nimž v 80. letech patřily i dvě knihy beletrie.

Marita Haller, Petr Mazný, František Nykles – Šumava. Bavorský les, Mühlviertel: 77 romantických, dobrodružných a tajemných míst

Nakladatel: Starý most
ISBN:978-80-87338-89-6
Popis: 1× kniha, vázaná,
160 stran, česky
Rozměry:16,5 × 24,1 cm
Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Kniha přináší dalších 77 tipů na výlety po romantických, dobrodružných a tajemných místech na obou stranách hranice. Opět vás zveme k výletům na Šumavě, v Bavorském lese a tentokráte i do rakouské části Šumavy – Mühlviertelu. Většina míst leží mimo hlavní rušné turistické trasy a jsou trochu neprávem opomíjená. Přesto mají své kouzlo, svůj genius loci. Vyprávějí vlastní příběh bohaté šumavské historie.

Kol. / Se VII. sborem do šumavských Sudet: Pamětní kniha na velkou dobu

Nakladatel: ZR&T
ISBN: 978-80-904128-1-1
Originál: Mit dem VII. Korps ins Sudetenland
Překlad: Chabr, Václav
Popis: 1× kniha, vázaná, 132 stran, česky
Rok vydání: 2008 (1. vydání), 2018

Anotace: Nacistickou fotografickou knihu „Mit dem VII. Korps ins Sudetenland“ vydalo koncem r. 1938 Ústřední nakladatelství NSDAP v Mnichově. Bylo to po násil-ném připojení pohraničních území Československa k Velkoněmecké říši. Na 230 unikátních fotografií dokumentuje průběh operací wehrmachtu mezi šumavskou Železnou Rudou a Českým Krumlovem. Kultovní titul se postupně stal nemilosrdným svědectvím o tzv. velkém osvobození sudetských Němců od útlaku Čechů. Fotografie a texty přibližují jásavé nadšení, které dobu „velkých změn“ provázelo od 1. do 10. října 1938.

Když v r. 2008 vyšla tato „utajená“ šumavská kniha poprvé po 70 letech v českém vydání pod názvem „Se VII. sborem do šumavských Sudet“, vzbudila senzaci a limitovaný náklad se vyprodal během několika měsíců

Dotisk 1. vydání unikátní knihy „Se VII. sborem do šumavských Sudet“ vychází po dlouhých letech k výročí osmdesáti let od mnichovské dohody. Všechny fotografie z knihy byly elektronicky vylepšeny a čtenáře překvapí svojí vysokou technickou kvalitou. Titul na křídovém papíře včetně obalu je přesnou kopií původní originální knihy.

Radek Ocelák / „Reemigranti. Minulost sedmihradských Slováků a jejich poválečný příchod z Rumunska do ČSR“

Vychází vlastním nákladem v říjnu 2018
330 stran
ISBN 978-80-907333-0-5

Rumunští Slováci, jejichž předkové v první polovině 19. století osídlili lesnaté kopce Sedmihradska, po 2. sv. válce v počtu několika tisíc rodin reemigrovali do Československa. Byli z velké většiny usídleni v českých a moravských pohraničních oblastech, zvláště na Šumavě a v oblasti Jeseníků. Zde dodnes nalézáme mnoho jejich potomků. Kniha, kterou autor letos na podzim vydává, je sedmdesát let po příchodu reemigrantů vůbec první shrnující prací na toto téma a bude na místě k dostání.

Petr Faltus, Karel Steigerwald / Šumava patafyzická: Kundus Fundus, Bundáš Kundáš, Mrchoš, Zdeněk Nejedlý a ostatní pytlasové

Nakladatel: Togga
ISBN: 978-80-7476-131-7
Ilustrace: Faltus, Petr
Popis: vázaná, 102 stran,
Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Anotace: Rozsahem nevelká, ale obsahem nabitá a na nejvyšší technické úrovni zpracovaná publikace je příkladem atypické výtvarné monografie, která není jenom prezentací výtvarníka Petra Faltuse a jeho nejnovějších pastelů, ale doplněním o jedinečné texty Karla Steigerwalda se stává plnohodnotnou knihou určenou nejenom k pouhému prohlédnutí. Dílo vzniklo opačným postupem, než je obvyklé: nejdříve vzniklo 53 kreseb a až posléze je patafyzickými povídkami „ilustroval“ či „animoval“ autor textu. Kniha je živoucím organismem, její obsah se přelévá z roviny výtvarné do literární a zase zpět, jedno se navzájem doplňuje s druhým a příslibem neobyčejného zážitku je také hmatový prvek na obálce… Ale nejpodstatnějším aspektem, jenž autoři zdůrazňují při každé příležitosti, je ten, že kniha vznikala a mohla vzniknout pouze za předpokladu vzájemného a obohacujícícho přátelství všech zúčastněných i jejich partnerů, potomků a domácích či jiných zvířat.

Petr Faltus se projevuje kresbou pastelem, malbou a grafickou technikou zvanou litografie. Narozen 27.?2.?1968 v Chrudimi, vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru prof. Jiřího Šalamouna. Je zastoupen v galeriích a soukromých sbírkách v ČR a zahraničí. Vztah se Šumavou začal osobně rozvíjet v minulém století. Tato kniha je jeho vyznáním a svědectvím. Je prožitkem a dialogem s krajinou a jejími horizonty zároveň. Vše v obrazech.

Karel Steigerwald (1945) je uznávaný dramatik a novinář. Pracoval jako scenárista a dramaturg Filmového studia Barrandov, od roku 1998 působil v činohře Divadla na Zábradlí jako autor, dramaturg a v letech 1991-93 jako šéf činohry. Je autorem několika divadelních her a libreta muzikálu Excalibur.

Ondřej Kavalír, Vojtěch Mašek, Karel Osoha / Návrat Krále Šumavy 1. díl: Na čáře

Nakladatel: Labyrint Euromedia
ISBN:978-80-7617-088-9,
Ilustrace: Osoha, Karel
Popis: brožovaná, 160 stran,
Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Anotace: První díl komiksové trilogie na motivy románového bestselleru Davida Jana Žáka „Návrat Krále Šumavy“. Je pár let po válce a Šumava připomíná divoký západ, zemi nikoho, eldorádo dobrodruhů, tajných agentů, pašeráků a převaděčů. Neklidný rajon esenbáků a pohraničníků, kteří se snaží nastolit pravidla nového režimu. Jako magnet přitahuje dramatické osudy. Ale jeden se z nich vymyká. Josef Hasil nejprve pomáhá střežit hranice v uniformě Sboru národní bezpečnosti, aby se po únoru 1948 stal jeho nejobávanějším soupeřem, kterého sami estébáci později nazvou Králem Šumavy. V hlubokých lesích, na slatinách, ale i ve výslechových místnostech a trestaneckém táboře, tam všude se odehrává napínavý příběh rodinných pout, jednoho přátelství, odvahy, věrnosti a zrady. Inspirováno skutečnými událostmi.

Vladimír Kunc, Toník Yetti Jelínek / Šumavské návraty

Nakladatelství FotoKunc
ISBN:978-80-907118-4-6
Popis: 1× kniha, 1× DVD,
brožovaná, 128 stran, česky
Rozměry:15,5 × 16 cm
Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Anotace: Kniha zachycuje krásy Šumavy ve čtyřech ročních obdobích ve fotografiích Vladimíra Kunce a obsahuje DVD s videoklipy písní Toníka (Yettiho) Jelínka, taktéž se šumavskou tématikou.

Jan Kaše / Šumavské tajemství nacistů

Nakladatel: JK Books
ISBN:978-80-88156-11-6
Popis: 1× kniha,
vázaná, 511 stran,
česky
Rozměry:15 × 21 cm
Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Anotace: Kniha rozvíjí formou detektivního žánru příběh novináře Lukáše, který se shodou okolností dostane k záhadnému dopisu. Jeho obsah jej přivede na Šumavu do míst, která jsou dodnes opředena různými spekulacemi o tom, co zde Němci za války dělali. Pátrání po dávném tajemství je plné napětí i nečekaných zvratů. Významné místo zaujímá rovněž rozvíjející se vztah Lukáše s krásnou, avšak trochu tajemnou pracovnicí muzea Markétou, která je do celé záležitosti hodně zapletena. Podaří se Lukášovi zjistit, co nacisti za války na Šumavě opravdu dělali? Překoná veškeré nástrahy a nebezpečí?

Nacionální socialismus měl na Šumavě širokou základnu, chudé obyvatelstvo bylo nadšeno Hitlerovými výkřiky, že v Říši bude všem nejlépe, proto je návrat to nejlepší, co si mohou přát. Pár horlivců z Kašperských Hor chtělo svému vůdci dokonce darovat hrad Kašperk.

Propagátor a znalec Šumavy Jan Kaše se pustil ve svém kriminálním thrilleru po stopách možného tajemství, které je na Sušicku ukryto. Vše se točí kolem podzemí u Františkova, kde evidentně jsou štoly vedoucí do prostor, v nichž se údajně montovaly komponenty pro stíhačku Me-262. Nacisté se snažili po spojeneckých náletech na Německo přenést důležitou výrobu pod zem. Využilo se i území Protektorátu, známé jsou továrny v severních Čechách. Kašeho pátračem po čemsi tajemném je novinář Lukáš Ullrich, bývalý kriminalista, autorovo alter ego.

Nacistické špičky, zejména Himmler, ale i Hitler, byly posedlé okultismem, v knize se pátrá po tajemném obřadním kameni, jakémsi svatém Grálu kombinovaném s ničivosti Archy úmluvy, jak je známe z filmů o Indiana Jonesovi. Himmler, bývalý chovatel slepic, šel v blouznivosti o svém božství tak daleko, že se považoval za převtělení germánského vůdce Jindřicha Ptáčníka. Nacistická teorie nadřazenosti vycházela z teorií duté Země, kde se měla v nitru planety nacházet „árijská“ rasa, která pro budoucí generace zanechala znamení svastiky. K tomu mělo dopomáhat učení Vril, tajemná síla, s jejíž pomocí se bytost stane nadčlověkem (Übermensch), ostatní jsou podřadní a odsouzení buď k záhubě, nebo službě panské rase. Jan Kaše napsal před nedávnem knihu Ukryli Keltové na Šumavě poklad?

Ota Bouzek / Osudové chvíle myslivců

Nakladatel: BLOK 2018
ISBN:978-80-7497-251-5
Popis: 1× kniha,
vázaná, 248 stran,
Rozměry: 14,5 × 20,5 cm
Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Knihu Osudové chvíle myslivců napsal známý autor přírodních próz Ota Bouzek z Karlovy Studánky. Obvykle se věnuje tématům ze života zvěře, lesníků, myslivců i horalů. Do této třicáté čtvrté knihy si autor k těmto tématům přibral osud. Popisuje zde skutečné nepředvídatelné příběhy lidí i zvěře vyplývající ze života, takže opravdu osudové. V dramatických povídkách se dočtete o tom, co se může přihodit, přinést problémy, nebo dokonce vzít život, potká-li se člověk s nedobrým osudem. V knize situované do Jeseníků, na Šumavu i jiných oblastí nechybí autorovy typické popisy přírodních krás.

Vyšlo v roce 2018 pouze jako e-kniha

Václav Votruba – Šumavský Děs 2

Nakladatel: Martin Koláček – E-knihy jedou 2018
Elektronická kniha, 166 stran, bez zabezpečení DRM,

Anotace: V knize ožívají temné příběhy z českokrumlovského regionu. Upíří masakr v Cetvinách, sabaty na Ďáblových kamenech v Hůrce, tajemná babička z Černé v Pošumaví, skřet v podzemí Dívčího kamene, obludník v Hořicích na Šumavě, hornoplánský obr Thomas Thieme, děsivé podzemí pod Větřním a mnohé další příběhy z dávné i nedávné historie českokrumlovského regionu přibližuje nová kniha nazvaná Šumavský Děs

 

 

 

Irena Mondeková – Českokrumlovské minipovídky

Nakladatel: Martin Koláček – E-knihy jedou
ISBN: 978-80-7589-710-7
Počet stran 64 stran
Datum vydání: 2018

Anotace: Krátké povídky převážně z prostředí vánočního Českého Krumlova…Ve výlohách blikala výzdoba a na náměstí vánoční strom. Třpytivé řetězy poutaly město od lampy k lampě. Kluci vyšli z Hrubešova obchodu. „Neviš, vole, kde prodávaj ty bárbíny?“ René máchl neurčitě rukou. „To najdem, poď.“

 

 

Jack Flor – Oběť soucitu

Nakladatel: Jonathan Livingston
Popis: Elektronická kniha, 184 stran, bez zabezpečení DRM,
Rok vydání: 2018

Anotace: Povídky ze života uprostřed nádherné šumavské přírody z dob dávno minulých, kdy zapadlí vlastenci pěstovali krásnou češtinu a po večerech sepisovali své každodenní zážitky. Jack Flor však nepsal jen kroniku života, psal příběhy někdy nostalgické, poetické, někdy zas napínavé, které však nepostrádají ani humor. Jsou to příběhy nejen pro lidi znalé lesa a práce lesnické, ale potěší i čtenáře lesem nepolíbeného. Zastavte se na chvíli, v klidu si sedněte a ponořte se do světa dávných časů. A možná, že při čtení ucítíte vůni lesa, vlhkého mechu a divočiny. Příběhy jsou doplněné neméně půvabnými ilustracemi.

Jack Flor – Na Jarčině vyhlídce

Nakladatel: Jonathan Livingston
Popis: Elektronická kniha, 226 stran, bez zabezpečení DRM,
Rok vydání: 2018

Anotace: Třetí kniha v sérii povídání o Šumavské přírodě od Jacka Flora. Jack Flor pocházel ze Šumavy z Domažlicka, od mládí miloval les a přírodu, jeho životní kariéra nemohla směřovat jinam než do lesa. Byl to vášnivý, činorodý milovník a ochránce přírody, svou lásku k přírodě potvrzoval denně při své práci, může být doteď pro členy cechu sv. Huberta vzorem. Byl však nejen vzdělaným a poctivým myslivcem, ale i nadaným literátem. Psal příběhy o zvířatech a lidech kolem sebe, smutné, humorné i napínavé. Při jejich čtení máte pocit, že se s ním procházíte hustým lesem, cítíte vlhkost mlhy a vůni jehličí a tu náhle před vašima očima přeběhne zajíc …

Shortlink: