Šumavské knižní novinky – I. čtvrtletí 2019

První čtvrtletí šumavské literatury bylo spíše ve znamení opakování. Vycházejí především druhá, či další vydání nám již známých knih, případně vycházejí v alternativních formátech jako je audiokniha či e-kniha. Novinek tedy není moc…

(Pokud jste zde nenašli knihu, která vyšla, napište nám prosím – viz kontakty. Děkujeme…)

01 – Skály a vody Vltavy – Ferry Fediuk

Nakladatelství: Dokořán
Vázaná s přebalem, 152 x 230 mm,
224 stran,
12 stran barevné přílohy
50 fotografií,
doslov Václav Cílek
ilustrace Dominika Lizoňová
ISBN 978-80-7363-943-3
řada Mimo edice, vydání 1/vyšlo 09.04.2019

Anotace: Vltava protéká většinou svého toku velmi starými horninami a při své cestě na sever postupně protíná prvohorní vápence pražské pánve, druhohorní sedimenty české křídové pánve, třetihorní údolí, čtvrtohorní říční terasy i holocenní pěnovce. I z hlediska lidské historie se dotkne víc než čtvrt milionu let starých paleolitických nástrojů v Sedlci, či pozdně paleolitických a mezolitických tábořišť ve vltavické brázdě i jinde. Prochází pak mnoha archeologickými kulturami – v jižních Čechách zejména památkami ze starší doby bronzové, na středním toku si zahraje s Kelty a na dolním toku se Slovany. Kniha není jen návod ke geologickému či archeologickému průzkumu říčního břehu. Je psána s úctou, obdivem, pokorou a s láskou k Vltavě, která je víc než řekou – je tisíciletou obchodní trasou, knihou příběhů i branou času.

O autorovi: Fediuk Ferry / Geolog a spisovatel prof. RNDr. Ferry Fediuk, CSc., se narodil 3. února 1929. Geologii vystudoval na Přírodovědecké fakultě UK, kde posléze desítky let učil na katedře petrologie. Byl hostujícím profesorem v Paříži, terénním geologem v Norsku, Vietnamu, na Sahaře, Tichomoří a Polárním Uralu. Kratší dobu působil jako geolog v průzkumné organizaci Geoindustria, v podniku Stavební konstrukce a jako profesor Pražského technologického institutu. V posledních letech se věnuje konzultační, recenzní, odborné publikační i literární činnosti. Je autorem či spoluautorem knih Hovory s kamením (Mladá Fronta 2007), Hradní kámen přemyslovské doby v Čechách (Academia 2012) a Žulové krajiny středních Čech (Dokořán 2018).

02 – Kolektiv – Šumavští rodáci vzpomínají 4: Příběhy z bouřlivých válečných i poválečných let

Nakladatel: Víkend
ISBN: 978-80-7433-246-3
Popis: 1× kniha, vázaná, 224 stran
Rozměry:13,8 × 20,8 cm
Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Jaká byla Šumava v čase jejich dětství a mládí, vzpomínají její rodáci i ti, kteří Šumavu celý život milují. Jednotlivé vzpomínky představují kamínky, které se skládají do mozaiky až nakonec vytvoří obraz doby, který sice již dávno pominul, ale v paměti lidí zůstává trvale uložen. Tak jak to dokládá vzpomínka Václava Kašpara: „Mě s bráchou jednou stavěl v Sušici ve Volšovské ulici gestapák, když jsme vezli načerno semletou mouku. V obchodě bylo domluveno, že ve dvanáct hodin zavřou a do půl druhé přivezeme osm pytlů. Měli jsme je na valníku a s koníkem jsme jeli ze mlýna do koloniálu. Přijeli jsme do Volšovské, zpoza kapličky vylezl gestapák, opřel o ni kolo a mával, abychom zastavili. Tesařské kramle bychom s bráchou přeštípli, jak v nás hrklo. To je konec! ,Co vezete?‘ Brácha vyndal papír. Čím dýl ho gestapák četl, tím víc se usmíval. Potom lejstro složil a podával ho zpátky: ,No, papír máš hezkej, ale nejezdi tam, tam na vás čekají. Otoč kobylu a jeďte domů.‘ Vyprávěli jsme to Slávovi. ,To nám ještě scházelo. Mě by poznali, ale ty si vem kolo a jeď se podívat, jestli tam opravdu na vás čekají.‘ Kolem hospody Na hrázi jsem nikoho neviděl, ale za barákem, kde byl obchod, jsem v zahradě zahlédl esesáckou čepici s umrlčí lebkou. Čekali zalezlí v altánu, až si lidi přijdou pro mouku, kterou vezeme. Co by bylo nešťastných lidí, kdyby nás nevaroval… Jen pro doplnění – po válce předal našim úřadům kufr plný dopisů, ve kterých Češi udávali sousedy, krajany i příbuzné…“

03 – Jitka Maršálková, kol. – Šumava – Jak šel život na Březníku: Vzpomínky a obrázky ze života lidí na šumavské samotě

Nakladatel: Víkend
ISBN: 978-80-7433-249-4
Popis: 1× kniha, vázaná, 152 stran
Rozměry: 12,8 × 19,8 cm
Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Anotace: Vzpomínky a obrázky ze života lidí na šumavské samotě. Březník – to malebné místo – je právem nazývané srdcem Šumavy. Nelze se proto divit, že tímto šumavským srdcem byl okouzlen i sám Karel Klostermann, který život v tomto odlehlém koutě Šumavy zvěčnil ve svém asi nejkrásnějším díle Ze světa lesních samot. První budovou, která zde byla postavena, byla dřevěná lesovna, pozdější myslivna. Jedinou budovou dochovanou do dnešních časů je kamenná hájovna. Život na Březníku, byť dnes vypadá idylicky, byl velmi tvrdý, představoval celoroční práci téměř bez odpočinku. Od letních měsíců až do podzimu, pokud to počasí dovolilo, se kácelo. V zimě kácení vystřídaly sáně, pomocí nichž se přibližovalo dřevo k potokům. Při jarním tání se po vodě plavilo. A po ukončení plávky přišlo na řadu zalesňování vykácených ploch. Snad i příliš práce umožňovalo březnickým zapomenout na odlehlost lokality a samotu. Příběhy lidí, které osud zavál do těchto opuštěných a nehostinných míst, ale i události, které se na Březníku a jeho okolí odehrály, přináší tato kniha.

04 – David Jan Žák – Zmizení Edwina Lindy

Nakladatel: Albatros
ISBN: 978-80-00-05418-6
Ilustrace: Čapek, Jindra
Popis: 1× kniha, vázaná, 168 stran
Rozměry:15 × 21,2 cm
Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Anotace: Tajemství Šumavy v ohrožení. První díl dobrodružné série Tromby… Poslední rok byl pro Edwina jako zlý sen. Potom, co za podivných okolností zmizel ve skalách jeho otec a málem přišel o maminku, začínají i na Edwina dorážet temné síly. Brzo si uvědomí, že se jim musí postavit čelem a bojovat, stejně jako hrdinové jeho milovaných fantasy knížek. Spolu s kamarády se rozhodne ochránit tajemství, které mu zanechal otec: mapu Šumavy a záhadný zápisník, který by v rukou mocných proměnil šumavské hvozdy v kamennou poušť.

05 – Martin Gaži (ed.) – Památky jižních Čech 9

Nakladatel: Národní památkový ústav
ISBN: 978-80-85033-88-5
Popis: 1× kniha, brožovaná, 200 stran
Rozměry:16,5 × 24 cm
Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Anotace: Deváté pokračování sborníku Památky jižních Čech přináší rozsáhlejší studie i drobnější informativní zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. Do úvodní části byly tradičně zahrnuty texty dokumentující historii památkové péče v daném regionu. První z nich si všímá zániku předměstí při otavských březích v Písku (Rybářská ulice, Portyč), jehož poetickou atmosféru zachytil v roce 1944 film Václava Kršky Kluci na řece. Studie interpretuje motivaci k rozsáhlým demolicím a proměny plánů moderních sídlišť. Druhý text interpretuje českokrumlovské stavební aktivity v druhé polovině 20. století a jejich dopad na péči o městskou památkovou rezervaci.

Kratší texty podávají informace o archeologickém výzkumu vimperského zámeckého areálu v letech 2016–2018 či nálezu pozdně středověké výzdoby na bráně usedlosti v Horním Třeboníně na Českokrumlovsku. Metodicky pojaté úvahy se týkají možností obnov zaniklých roubených usedlostí na Šumavě (zejména Volarsku a Stašsku) a vlastnostmi tradičních šindelů ve srovnání s jejich nově nabízenými typy.

Knihy, které znáte… (druhá a další vydání)

01 – Vlastimil Vondruška – Život staré Šumavy: Šumava od pravěku do počátků 20. století

Kniha historika a spisovatele Vlastimila Vondrušky vypráví čtivým a přitom fundovaným způsobem o proměnách život staré Šumavy. Je doplněna téměř stem unikátních dobových fotografií ze sbírek Muzea Šumavy v Sušici. Autor popisuje osídlení hor od pravěku až do počátků 20. století a prostřednictvím příběhů a citací z dobových pramenů představuje rozmanité skupiny tehdejších obyvatel, ať již to jsou rolníci, dřevaři, skláři, pastýři nebo pašeráci a lupiči. Kniha rovněž popisuje lidovou architekturu, oděv, zvyky i způsob obživy. Potěší určitě nejen ty, kteří obdivují krásu Šumavy, ale všechny, kteří si váží života našich předků. Publikace vychází již ve druhém, upraveném a rozšířeném vydání.

Nakladatel: Vyšehrad
ISBN: 978-80-7601-103-8
Popis: 1× kniha, vázaná, 256 stran
Rozměry: 17,5 × 24,8 cm
Rok vydání: 2019 (2. vydání)

02 – Jan Měšťan – Písecká spojka Krále Šumavy: O lidech bez nichž by Král Šumavy nebyl králem…

Kniha získala v roce 2018 cenu Johanna Steinbrenera (Šumava Litera)

Nakladatel: J&M
ISBN: 978-80-86154-86-2
Popis: 1× kniha, brožovaná, 232 stran
Rozměry:15 × 21 cm
Rok vydání: 2019 (2. vydání)

Anotace: Kniha historika a spisovatele Vlastimila Vondrušky vypráví čtivým, ale přitom fundovaným způsobem o proměnách života staré Šumavy. Je doplněna téměř stem unikátních dobových fotografií ze sbírek Muzea Šumavy v Sušici. Autor popisuje osídlení hor od pravěku až do počátků 20. století a prostřednictvím příběhů a citací z dobových pramenů představuje rozmanité skupiny tehdejších obyvatel, ať již to jsou rolníci, dřevaři, skláři, pastýři nebo pašeráci a lupiči. Kniha rovněž popisuje lidovou architekturu, oděv, zvyky i způsob obživy. Potěší určitě nejen ty, kteří obdivují krásu Šumavy, ale všechny, kteří si váží života našich předků. Publikace vychází již ve druhém, upraveném a rozšířeném vydání.

Knihy v jiných formátech… audioknihy

01 – Vlastimil Vondruška – Falešný tolar: Letopisy královské komory / Interpret: Jan Hyhlík /

Nakladatel: Tympanum 2019
CD. MP3
délka 6 hod. 3 min.
Rok vydání: 2019

Anotace: Královský písař Jiří Adam z Dobronína spolu se svým pomocníkem Petrem Korcem řeší zapeklitý případ na samém jihu Čech. Z cestování přes Šumavu mají v té době všichni strach, všude nekonečné hvozdy, kam snad ještě nevkročila lidská noha. Vesnic poskrovnu, jen tu a tam pár samot. A pořádných cest pár. Není proto divu, že královská města tu bohatnou z tučných cel a mýt a tak původně Jiří Adam z Dobronína na Šumavu cestuje kvůli sporu o solné clo mezi Vimperkem a Prachaticemi. Cestou přes rozbouřenou říčku ale málem přijdou o život a útočiště jim poskytnou na místním dvorci. Uprostřed noci však přijde Jiřího Adama navštívit panská dcerka Lucie a prosí o pomoc pro nespravedlivě odsouzeného…

02 – Karel Klostermann – Ze světa lesních samot

Rozhlasová dramatizace (1983) nejznámějšího šumavského románu (vychází znovu – tentokrát jako MP3 ke stažení). Interpreti: Otakar Brousek, Jiří Hromada, Ludmila Roubíková, Čestmír Řanda, Pavel Soukup.

Nakladatel: Radioservis
AudioKniha ke stažení,
MP3 ke stažení
délka 5 hod. 37 min.
velikost 307,8 MB
Rok vydání: 2019

Anotace: Klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád „světa lesních samot“ narušila živelná katastrofa. V dramatizované četbě na pokračování účinkují Otakar Brousek, Vilém Besser, Čestmír Řanda, Gabriela Vránová, Miriam Kantorková a další. V roce 1983 natočila režisérka Jana Bezdíčková.

Knihy v jiných formátech… e-knihy

01 – Klika byla vysoko – Roman Szpuk (e-pub, mobi)

Nakladatel: Nakladatelství 65. pole
Elektronická kniha, 552 stran
bez zabezpečení DRM
4,7 MB ePUB
11,5 MB Mobi
Rok vydání: 2019

Anotace: V rozsáhlé autobiografické próze Klika byla vysoko popisuje básník, meteorolog a tulák Roman Szpuk část svého života, strávenou zejména v lesích Šumavy. Představuje se jako vnímavý pozorovatel obyčejných, a přitom fascinujících detailů, které zůstávají ostatními neobjevené.

Bohatým a hutným jazykem přibližuje svět mezi rostlinami a zvířaty, který je většině lidí vzdálený. Zároveň však žije ve všední realitě, otevřeně popisuje návštěvy nemocné matky a starých lidí upoutaných na lůžka. Setkává se s tuláky, samotáři a blázny, modlí se, spí venku, prochází lesem za každého počasí.

V jeho autentických deníkových záznamech znovu ožívá tradice romantiků, poutníků, hledačů a rozervanců. Text plyne svobodně jako Szpukova milovaná oblaka a jer prokládán krátkými básněmi – haiku. Knihu doplňují autorovy fotografie, pořízené vlastnoručně vyrobenou camerou obscurou.

Zajímavý tip…

Radek Gális – Moje stoleté Československo

Nakladatel: Měsíc ve dne 2019
ISBN: 978-80-907024-8-6
Popis: brožovaná, 258 stran
Rozměry: 14,8 × 21 cm
Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Anotace: Kniha Moje stoleté Československo obsahuje čtrnáct unikátních autorských rozhovorů s výjimečnými osobnostmi, které na vlastní kůži zažily zlomové okamžiky našich dějin, o nichž se učí nebo by se mělo učit ve školách. Je doplněna bohatou fotografickou přílohou a dosud nepublikovanými snímky… Kniha nabízí i obsáhlý rozhovor s nepolapitelným Králem Šumavy Josefem Hasilem, který převedl po únoru 1948 přes hranice do bezpečí desítky lidí, za což pykala celá jeho rodina mnohaletým vězením.

Vyjde v druhém čtvrtletí…

01 – Josef Kroutvor – Lesní eseje / Eseje a texty z česko-rakouského pomezí a Šumavy

Nakladatel: Archa (vyjde 7. 5. 2019)
Obálka, grafická úprava a sazba Luboš Drtina
ISBN 978-80-87545-63-8
192 stran

02 – Erika Zemanová – Můj domov v Sudetech: Vzpomínky na dobu válečnou i poválečnou v severních Čechách a na Šumavě

Nakladatel: Víkend (vyjde 6. 6. 2019)

Anotace: Vzpomínky na dobu válečnou i poválečnou v severních Čechách a na Šumavě. Erika Zemanová čerpala pro svou knihu ze svých vzpomínek i pamětí svých rodičů na život prožitý v Chlumci, Žandově a Dolní Vltavici. Ke vzpomínkám rodičů připojili vzpomínky z let válečných i poválečných také chlumečtí pamětníci. Bylo to těžké období pro všechny. Časy se změnily a nastala nová doba. Zážitky těch, kteří museli po ukončení druhé světové války opustit své domovy, nejsou radostné, ale plné pocitu ublížení. Je to jejich pohled, na který mají právo. Tito lidé byli totiž obětí doby, v níž bylo tolik bezpráví a zla. Co se stalo už nelze napravit. Hledat, na čí straně je vina, čí provinění je větší a vyčítat staré křivdy, není nejlepší cesta k jejich odčinění.

Shortlink: