Ve Vimperku se chystá festival šumavské literatury – ŠUMAVA LITERA

Městské kulturní středisko Vimperk, ve spolupráci s nakladatelstvím elektronických knih  DriftBooks, připravilo na dny 16. a 17. října tohoto roku festival regionální literatury nazvaný ŠUMAVA LITERA.

šumava litara 2015

  • Proč festival, jaký má smysl…?

Šumavský literární festival se hodlá zaměřit na propagaci (popularizaci) regionální jihočeské literatury s důrazem na Šumavu. Chce představit místní malá nakladatelství, spisovatele zde narozené či spisovatele, kteří se ve svém díle Šumavy dotýkají. Hodlá představit Šumavu jako domov různých literárních postav, Šumavu jako místo literárních toulek… Rád by se stal místem setkání milovníků dobrých knih a krásné divoké přírody.

Festival Šumava Litera nechce být dalším “tržištěm”, kde si budete moci jen zakoupit knihy. Naší snahou bude regionální literaturu představit netradičně, moderně, interaktivně… Na stránkách festivalu (www.sumava-litera.cz)vznikne katalog knih zaměřený na literaturu o Šumavě. Vznikne tak skvělá pomůcka nejen pro čtenáře, či fanoušky, ale i například pro potřeby studentů, či literárních badatelů. Naší inspirací je rozsáhlá databáze šumavské německé literatury Kohoutí kříž.

  • První ročník má motto “Šumavou zamyšlenou…“

Poetické putování jihočeskou krajinou bylo inspirací pro motto prvního ročníku: “Šumavou zamyšlenou”. Součástí festivalu bude také vernisáž výstavy ilustrací Ladislava Stehlíka, autora zmiňované jihočeské epopeje Země zamyšlená. Kurátor výstavy Jaroslav Pulkrábek se snažil z obrovského množství prací vybrat zejména ty, které se váží k Šumavě s důrazem na Vimperk a okolí.

Hlavním hostem prvního ročníku bude kunsthistorička, publicistka PhDr. Blanka Stehlíková CSc. Krom zahájení výstavy ilustrací jejího otce a předání cen vítězným autorům také v rámci besedy s návštěvníky festivalu zavzpomíná na svého otce, společné putování jihočeskou krajinou i na setkání s velikány české literatury.

V rámci festivalu bude také uvedeno již sedmé vydání knihy Ladislava Stehlíka “Země zamyšlená” – tentokrát v moderní, elektronické podobě. Volarské nakladatelství elektronických knih DriftBooks jej vydá jako e-knihu s dosud nepublikovanými autorovými kresbami.

  • Soutěž o šumavskou Knihu roku – Cena Jana Steinbrenera

V rámci festivalu Šumava litera proběhne soutěž o nejlepší “šumavskou” knihu roku 2014 (předpokládáme, že festival budeme pořádat kontinuálně a ceny tedy budou vždy za rok zpět) a to ve dvou kategoriích. První zahrnuje beletrii či poezii, druhá díla odborná, naučná a fotografická.

První podmínkou je rok vydání. Kniha musí být vydána v roce předcházejícímu aktuálnímu festivalu (momentálně tedy z roku 2014), lhostejno, jedná-li se o první či další vydání, reprint či vydání doplněné. Druhá podmínka se týká oblasti, které se kniha věnuje. Tady jsme Šumavu pojali nejenom zeměpisně, ale i kulturně a tak zasahuje jak samotné pohoří, tak i šumavské podhůří, tedy celé okresy Český Krumlov, Prachatice, Klatovy.

Vítěznou knihu vybere odborná porota složená ze spisovatelů, nakladatelů, knihkupců či lidí, kteří se zabývají popularizací literatury v médiích. Nominované knihy najdete na stránkách festivalu – www.sumava-litera.cz

  • Literární soutěž pro děti a mládež

Městské kulturní středisko Vimperk ve spolupráci s Prachatickým deníkem a nakladatelstvím elektronických knih DriftBooks vyhlásilo literární soutěž pro žáky základních a středních škol našeho regionu na téma “Šumava, můj domov”… Vítěz získá elektronickou čtečku knih. Cena bude předána v rámci večerního programu v sále MěKS Vimperk. Kompletní výsledky a texty uveřejníme na stránkách festivalu.

  • Šumavou literární – kampaň QR kódy

Městské kulturní středisko Vimperk spojilo své síly se Správou NP Šumava a nakladatelstvím DriftBooks a prostřednictvím QR kodů a úryvků z knížek otevře další z možnou cestu jak poznávat historii i současnost, lidské osudy i přírodu Šumavy…

Na různých místech regionu, více či méně známých, se budete setkávat s malými štítky v podobě samolepek nebo destiček, na nichž bude QR kód. Při načtení na mobil vás nasměruje na stránku, kde se nachází literární úryvek týkající se onoho konkrétního místa, samozřejmě doplněný o identifikační data knihy a fotografii obálky. Roli šumavského průvodce tak přebírají jak díla klasická (Klostermann, Stehlík) tak současná (Žák, Sichinger). V tuto chvíli je připravena první desítka míst od Plešného jezera po Březník a budou přibývat další.

  • Vimperk v literatuře a e-kniha zdarma – kampaň QR kódy

Během festivalového období budete na různých místech města Vimperk potkávat krátké úryvky z knih, ve kterých je o městě zmínka. Součástí těchto panelů bude QR kód „Čti Šumavu digitálně“, který vám umožní ze stránek nakladatelství DriftBooks stáhnout zdarma elektronickou knihu V. V. Tomka – Šumavské pověsti lidu českého…

šumava litera festival

e-boke-store-05a

Shortlink: