Jiří Plachý – … a to jsi Ty, Šumavo

Kniha volarského fotografa Jiřího Plachého obsahuje 192 stran, z toho 150 fotografií

Krajina v této lyrické výpovědi je přirovnána k ženě, a proto nese ve svém názvu důvěrné oslovení “ … a to jsi Ty, Šumavo“. Je to vyznání pokory, úcty, obdivu a lásky k ní. Jednotlivé kapitoly knihy uvádějí krátké texty, ve kterých autor i fotograf v jedné osobě popisuje svůj niterný vztah k dané lokalitě, problému či prožitku. Tomuto okamžiku obsahově odpovídají i fotografie, na kterých se snaží vizuálně tyto pocity zachytit.

Knihu můžete koupit: ZDE

Shortlink: