Stehlík, Ladislav – Země zamyšlená 2

Lyrický cestopis, ve kterém autor poeticky přibližuje krásy jihozápadních Čech… Ladislav Stehlík při svých cestách po kraji sesbíral pověsti, zaznamenal osudy místních lidí či zajímavých návštěvníků – malířů, sochařů, spisovatelů, herců, hudebních skladatelů a dalších. To doplnil mistrným popisem přírody a ilustracemi…

Ladislav Stehlík vstoupil do české literatury na počátku třicátých let minulého století jako básník. Jeho záměr napsat větší prózu o krajině domova dozrál v tragické a bezútěšné době po mnichovském diktátu. Stehlíkovy prázdninové pobyty na rodném Blatensku postupně přerůstaly v systematické poznávání celých jižních Čech, doprovázené studiem vlastivědy, kulturních tradic i sledováním proměn kraje. Chodil pěšky, od vesnice k vesnici, po památných místech i obcemi, v nichž zdánlivě nebylo nic významného. Pěšiny a cesty jej vedly lukami, poli, kolem rybníků, přes hory a lesy. Při pěších poutích do něj vstupovala krajina všemi smysly. Výsledkem těchto snah se stala Země zamyšlená…

Poprvé vyšla v sešitech v Knihovně Svobodných novin v roce 1947 a současně ji vydalo nakladatelství Fr. Borový v jednom svazku s ilustracemi Aloise Moravce. Měla velký čtenářský ohlas. Literární kritika ji označovala za básnického či lyrického průvodce. Průvodcům a cestopisným reportážím se vymykala především subjektivním uchopením tématu a básnickým jazykem. Ohlas podnítil Ladislava Stehlíka k dalšímu pokračování. Po deseti letech vyšla Země zamyšlená ve dvou svazcích jako druhé přepracované vydání. Autor jednotlivé kapitoly přeskupil, rozdělil a přidal kapitoly nové. Další proměnou – poslední za autorova života – prošla Země zamyšlená v letech 1966 – 1970. Čtvrté vydání prvních dvou dílů vyšlo v roce 1966, o čtyři roky později na ně navázal ve stejné úpravě třetí díl – Šumava. Text původních svazků byl opět rozšířen, nově byla zpracována oblast Šumavy a Chodska…

Sedmé vydání cyklu Země zamyšlené – poprvé v elektronické podobě – přichází na knižní trh s dosud nepublikovanými autorovými kresbami.

obalkaZM2w

Vydalo
Nakladatelství Petr Čmerda – DriftBooks
v roce 2016 jako e-knihu č. 15
Sedmé vydání
(pouze v elektronické verzi)
odpovědný redaktor: Petr Čmerda

ilustrace: © Ladislav Stehlík

© Ladislav Stehlík – dědicové c/o DILIA, 2016
ISBN 978-80-87741-37-5 (ePub)
ISBN 978-80-87741-38-2 (MobiBook)

počet (normo)stran: 418

 

 

 

 

driftbooksehop

 

prodej 89

O AUTOROVI

Ladislav Stehlík (26. 6. 1908 – 11. 9. 1987) se narodil v obci Bělčice na Příbramsku. V Příbrami také vystudoval učitelský ústav a jako učitel pak působil ve vesnicích v okolí svého rodiště, později na Klatovsku. Pedagogické profesi zůstal věrný až do poloviny 60. let (to už ovšem učil na středních školách na pražském Smíchově), později se stal spisovatelem tzv. na volné noze.

V celém svém díle, které se dělí na tvorbu slovesnou a výtvarnou, se Stehlík věnoval především vyjádření obdivu vůči krásám české krajiny, zejména pak půvabům jižních Čech. Vydal celou řadu básnických sbírek; jmenujme alespoň soubor Madoně (1943), ve kterém jsou obsaženy básně věnované slavným jihočeským madonám (mj. také Madoně krumlovské a zlatokorunské).

Stěžejním dílem Ladislava Stehlíka je trilogie s názvem Země zamyšlená (jednotlivé části poprvé vyšly v letech 1947, 1957 a 1970). Jedná se o putování jihočeskou krajinou, o dílo vytvořené formou lyrizované prózy, knihu obdařenou velkou zasvěceností a myšlenkovou hloubkou. Stehlík v díle zahrnul místní pověsti, historická fakta, ale také marginálie; zaznamenal osudy místních lidí či zastavení významných návštěvníků – malířů, sochařů, spisovatelů, herců, hudebních skladatelů a dalších. To vše doplnil mistrným popisem přírody. Knihu pak vybavil vlastními ilustracemi.

UKÁZKA Z E-KNIHY

Shortlink: