Volarský fotograf Jiří S. Plachý, ASČF

Fotograf Jiří Plachý právě vydal novou fotografickou knihu… a to jsi Ty, Šumavo.

„Fotografuji asi od svých patnácti let,” prozrazuje autor Jiří Plachý, který se narodil 13. dubna 1948 v Kadani. „V době studií na zeměměřické průmyslovce v Praze jsem se zúčastnil prvních soutěží. Během základní vojenské služby ve Stříbře v letech 1967 až 1969 mi zveřejnili první fotky v rubrice Mladá generace v časopisu Československá fotografie. Fotografování se věnuji celý život, bohužel vždy zůstalo jen v poloze koníčka. Fotografie má pro mě velký smysl a je mojí životní náplní,” svěřuje se Jiří Plachý.

Pro Jiřího Plachého je fotografie součástí života. Fotografovat začal koncem 60. let 20. století, kdy vytváření fotografie a její společenské uplatnění bylo fascinujícím dobrodružstvím. V roce 1970 se Jiří Plachý stal členem českobudějovické fotografické skupiny Fotos. Jedním z prvních témat, kterým se systematičtěji věnoval, byl portrét. Začátkem 70. let ho začala zajímat jihočeská krajina, kterou zaznamenával dokumentárním způsobem.

Vznikly první volné cykly – dokument o řece Vltavě „Kameny v řece“, kdy žulové balvany přetvořil na torza lidských těl a soubor doplnil vlastními texty. Po cyklech Zátiší a Krajina fotografuje v 80. letech vesnickou architekturu a na fragmentech starých štítů, dvorů, vrat a sadů vrací diváky do dob jejich mládí v cyklu Dialog časů. Ve druhé polovině 80. let se na snímcích Jiřího Plachého objevují detaily obyčejných věcí, např. lodě, štafle, šňůra na prádlo, igelitový pytlík nebo skluzavka, které snímal proti ztmavlé obloze s mraky a vzniká výtvarně čistý cyklus fotografií Asociace.

S digitální technikou začal Jiří Plachý pracovat v roce 2004. Zatím posledním tématem, jemuž se věnuje, je území Šumavy.

Jiří Plachý vystavuje doma i v Rakousku, Německu nebo Švédsku. Získal řadu cen v domácích i zahraničních amatérských soutěžích (Andorra, Belgie, Francie, Japonsko, Polsko, Španělsko). Jeho fotografie jsou součástí např. sbírek Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci.

Titul Autor Svazu českých fotografů (ASČF) se uděluje autorům, jejichž autorská tvorba dlouhodobě prokazuje vysokou uměleckou a estetickou úroveň i technické provedení a je prezentována jak na národních, tak mezinárodních výstavách.

Jiří Plachý – … a to jsi Ty, Šumavo

Nová kniha volarského fotografa Jiřího Plachého: Kniha obsahuje 192 stran, z toho 150 fotografií

Krajina v této lyrické výpovědi je přirovnána k ženě, a proto nese ve svém názvu důvěrné oslovení “ … a to jsi Ty, Šumavo“.

Je to vyznání pokory, úcty, obdivu a lásky k ní. Jednotlivé kapitoly knihy uvádějí krátké texty, ve kterých autor i fotograf v jedné osobě popisuje svůj niterný vztah k dané lokalitě, problému či prožitku. Tomuto okamžiku obsahově odpovídají i fotografie, na kterých se snaží vizuálně tyto pocity zachytit.

Jiří Plachý, osobní stránky fotografa Šumavy, e-shop. (foto-jiri-plachy.cz)

Shortlink: