Tomek, Vratislav Václav – Šumavské pověsti lidu českého

Pod vlivem snah o posilování národního uvědomění obrací Vratislav Václav Tomek svou pozornost k šumavským pověstem, které sbíral a v roce 1927 vydal pod názvem Šumavské pověsti lidu českého. Jak sám v úvodu knihy uvádí: „Sebrati tyto velevzácné pověsti šumavské bylo krásným a vlasteneckým naším úkolem. Vždyť jest v šumavských zkazkách tolik zdravého, svěžího a poetického cítění a tolik okouzlující dějové životnosti a krásy, že plně zasluhují tito nadšení svědci bývalé domorodé slovanské šumavské kultury, aby byli na věčnou paměť zachování všemu českému lidu a vůbec všem našim bratrským slovanským národům.“

Kniha je rozdělená do třech oddílů:

– Pověsti místní, zemské, lidové a osobní
– Pověsti boubínské
– Pověsti prešpurské

Ediční poznámka: Text bez redakčních úprav podle vydání z roku 1927 (tisk Všetečka & spol., Lublaňská 35, Praha XII – vlastním nákladem vydal V. V. Tomek) a bez fotografických příloh.

  • O e-knize píšeme také ZDE

tomek obal

Vydalo

Nakladatelství Petr Čmerda – DriftBooks
Tolarova 355, Volary
jako e-knihu č. 9
rok vydání 2015
(pouze elektronické vydání)
konverze do elektronických formátů: Jakub Rákosník
naše knihy koupíte na
DATABOOK.CZ
odpovědný redaktor: Jaroslav Pulkrábek
V. V. Tomek © 1927

ISBN 978-80-87741-24-5 (Formát PDF)
ISBN 978-80-87741-25-2 (Formát ePub)
ISBN 978-80-87741-26-9 (Formát MobiPocket)

zeme zamyšlená 03

* * *

UKÁZKA Z E-KNIHY:

* * *

O autorovi – Vratislav Václav Tomek se narodil 22. 2. 1868 v Bohutíně u Příbrami, zemřel 13.12.1933 v Praze. Byl profesorem na obchodní škole v Praze. Je známý jako básník, prozaik, redaktor, autor turistických průvodců a odborných spisů z oboru národního hospodářství a živnostenského práva. Používal pseudonym Bedřich Hron a Eugen Bohutínský.

***

UKÁZKA KE STAŽENÍ ZDE: PDF

***

e-boke-store-05a

Shortlink: