Země zamyšlená 3 – Stehlík, Ladislav

Lyrický cestopis, ve kterém autor poeticky přibližuje krásy jihozápadních Čech… Ladislav Stehlík při svých cestách po kraji sesbíral pověsti, zaznamenal osudy místních lidí či zajímavých návštěvníků – malířů, sochařů, spisovatelů, herců, hudebních skladatelů a dalších. To doplnil mistrným popisem přírody a ilustracemi…

Ladislav Stehlík vstoupil do české literatury na počátku třicátých let minulého století jako básník. Jeho záměr napsat větší prózu o krajině domova dozrál v tragické a bezútěšné době po mnichovském diktátu. Stehlíkovy prázdninové pobyty na rodném Blatensku postupně přerůstaly v systematické poznávání celých jižních Čech, doprovázené studiem vlastivědy, kulturních tradic i sledováním proměn kraje. Chodil pěšky, od vesnice k vesnici, po památných místech i obcemi, v nichž zdánlivě nebylo nic významného. Pěšiny a cesty jej vedly lukami, poli, kolem rybníků, přes hory a lesy. Při pěších poutích do něj vstupovala krajina všemi smysly. Výsledkem těchto snah se stala Země zamyšlená…

Poprvé vyšla v sešitech v Knihovně Svobodných novin v roce 1947 a současně ji vydalo nakladatelství Fr. Borový v jednom svazku s ilustracemi Aloise Moravce. Měla velký čtenářský ohlas. Literární kritika ji označovala za básnického či lyrického průvodce. Průvodcům a cestopisným reportážím se vymykala především subjektivním uchopením tématu a básnickým jazykem. Ohlas podnítil Ladislava Stehlíka k dalšímu pokračování. Po deseti letech vyšla Země zamyšlená ve dvou svazcích jako druhé přepracované vydání. Autor jednotlivé kapitoly přeskupil, rozdělil a přidal kapitoly nové. Další proměnou – poslední za autorova života – prošla Země zamyšlená v letech 1966 – 1970. Čtvrté vydání prvních dvou dílů vyšlo v roce 1966, o čtyři roky později na ně navázal ve stejné úpravě třetí díl – Šumava. Text původních svazků byl opět rozšířen, nově byla zpracována oblast Šumavy a Chodska…

Sedmé vydání cyklu Země zamyšlené – poprvé v elektronické podobě – přichází na knižní trh s dosud nepublikovanými autorovými kresbami.

země zamyšlená 3Vydalo
Nakladatelství Petr Čmerda – DriftBooks
v roce 2016 jako e-knihu č. 16
Sedmé vydání
(pouze v elektronické verzi)

ilustrace: © Ladislav Stehlík

© Ladislav Stehlík – dědicové c/o DILIA, 2016
ISBN 978-80-87741-37-5 (ePub)
ISBN 978-80-87741-38-2 (MobiBook)

počet (normo)stran: 418

 

 

 

driftbooksehop

 

prodej 89

O AUTOROVI

Ladislav Stehlík (26. 6. 1908 – 11. 9. 1987) se narodil v obci Bělčice na Blatensku. V Příbrami vystudoval učitelský ústav a jako učitel pak působil ve vesnicích v okolí svého rodiště, později na Klatovsku. Pedagogické profesi zůstal věrný do roku 1968, kdy odešel do důchodu (to už ovšem učil na základních školách na pražském Smíchově).

V celém svém díle, které se dělí na tvorbu slovesnou a výtvarnou, se Stehlík věnoval především vyjádření obdivu vůči krásám české krajiny, zejména pak půvabům jižních Čech. Vydal celou řadu básnických sbírek; jmenujme alespoň Kvetoucí trnku (1936), soubor Madoně (1943), ve kterém jsou obsaženy básně věnované slavným jihočeským madonám (mj. také Madoně krumlovské a zlatokorunské) a Voňely vodou večery (1956).

Stěžejním dílem Ladislava Stehlíka je trilogie s názvem Země zamyšlená (jednotlivé části poprvé vyšly v letech 1947, 1957 a 1970). Jedná se o putování jihočeskou krajinou, o dílo vytvořené formou lyrizované prózy, knihu obdařenou velkou zasvěceností a myšlenkovou hloubkou. Stehlík v díle zahrnul místní pověsti, historická fakta, ale také marginálie; zaznamenal osudy místních lidí či zastavení významných návštěvníků – malířů, sochařů, spisovatelů, herců, hudebních skladatelů a dalších. To vše doplnil mistrným popisem přírody. Knihu pak vybavil vlastními ilustracemi.

UKÁZKA Z E-KNIHY

Shortlink: